Hur säkert är ditt lås? — Yale Doorman
Trygghet

Hur säkert är ditt lås?

Med ny teknik blir i princip allt både snabbare och enklare, inte minst våra lås. Varje dag kommer nya elektromekaniska och digitala lås – men många är av tveksam kvalitet och ger ett svagt inbrottsskydd, menar säkerhetsexperten.

Även om det är positivt att utvecklingen går framåt bör du vara lite kritisk när det gäller val av produkter som är till för din egen trygghet menar Mats Moberg, Normchef på Stöldskyddsföreningen. Som konsument bör du till exempel ställa frågorna: Är låset säkert och testat enligt normer som tagits fram av bransch- och kravställare? Kan jag få service på låset om det skulle behövas och skyddar det mot inbrott?

Leta efter märkningen Godkänd låsenhet
Ett lås som uppfyller alla krav är oftast certifierat enligt SSF 3522 klass 3 och benämnt som Godkänd låsenhet. Begreppet etablerades i Sverige redan i mitten av 1980-talet, när kravställare (försäkringsbolag m.fl.) insåg behovet av testade och certifierade produkter, och omfattar i dag både mekaniska och elektromekaniska/digitala lås.

Godkänd låsenhet innebär att låset är testat och certifierat enligt normer som är erkända av bransch och kravställare – bland annat mot dyrkning och manipulation av låset.
– En oprövad och icke-certifierad produkt kan innebära lägre säkerhet och betydligt sämre funktion. Kanske finns det ingen som kan serva låset eller också finns det risk att försäkringsbolaget inte ersätter vid eventuell skada.

”Fråga alltid efter Godkänd låsenhet som är testad och certifierad enligt SSF 3522!”

Hur bedöms låsen som säkra?
Att ett lås är säkert och tryggt säkerställs genom att det provas och certifieras enligt satta regler och normer. Först när etablerade certifieringsorgan har granskat och gjort en omfattande kvalitetssäkring av produkten bedöms den som redo att gå ut på marknaden.

– En certifierad produkt håller vad den lovar. Konsumenter borde ha för vana att alltid välja certifierade produkter, oavsett om man har krav från sitt försäkringsbolag eller bara vill känna sig säker på att man valt rätt lås till sin dörr, säger Mats.

Var hittar jag en trygg och säker produkt då?
www.stoldskyddsforeningen.se eller www.sbsc.se kan man söka efter godkända och certifierade produkter. En auktoriserad låssmed kan också hjälpa till vid val av lås.

Efter 18 år i säkerhetsbranschen har Mats ett sammanfattande råd till konsumenter: Fråga alltid efter Godkänd låsenhet som är testad och certifierad enligt SSF 3522!

Dela artikeln