Mats Moberg, Normchef, SSF — Yale Doorman
Film

Mats Moberg, Normchef, SSF

Mats Moberg är normchef på Stöldskyddsföreningen. Han värnar om att konsumenterna investerar i lås och andra produkter med rätt märkning och certifiering. När det gäller lås ska de vara certifierade och vara minst "klass 3".

Mats Moberg är normchef på Stöldskyddsföreningen. Han värnar om att konsumenterna investerar i lås och andra produkter med rätt märkning och certifiering. När det gäller lås ska det vara minst “klass 3”.

Dela artikeln